Publicació de les Guies del projecte Europeu SUD’EAU

El projecte SUD’EAU, Gestió Local i Participativa de l’Aigua i els rius del Sud-Oest Europeu, es troba dins del Programa Operatiu de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-Oest Europeu (PO SUDOE), la prioritat del qual és la millora i sostenibilitat per a la protecció i conservació del medi ambient i la participació pública.

Aquest projecte neix de les principals consideracions i eixos de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA):

– l’ambiental, que pretén aconseguir el bon estat ecològic de l’aigua i els rius;

– l’econòmic, per assegurar l’ús sostenible de l’aigua a través de la recuperació de costos i la gestió de la demanda;

– el social, que té com a objectiu promoure la participació ciutadana en la planificació i gestió de l’aigua.

Un dels objectius del projecte ha estat l’elaboració d’unes guies pràctiques, on es recullen el coneixement i la pràctica adquirits, respecte la gestió sostenible i participativa de l’aigua:

– la Guia de participació, dirigida a les institucions públiques que tenen competències en matèria d’agua, facilita eines i conceptes bàsics per a la realització i implementació de processos de participació ciutadana relacionats al cicle integral de l’aigua;

– la Guia de Bones Pràctiques, que presenta de manera sintetitzada una selecció de 48 bones pràctiques identificades en els territoris del projecte;

– i la Guia d’Experiències de Referència, per al desenvolupament de projectes, estudis o intervencions que tinguin com a final millorar l’estat del territori fluvial o la gestió de l’aigua a nivell local.

(Font: ACA)

Documents adjunts Publicació de les Guies del projecte Europeu SUD’EAU:
Publicat el 4 de abril del 2011