Publicació de noves circulars tècniques de l’Agència de Residus de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat noves circulars tècniques:

Circular tècnica 8: Criteris per a la planificació, execució i justificació d’una excavació en un emplaçament amb indicis de contaminació del subsol.

Circular tècnica 9: Criteris per a la presa de mostres de sòl romanent.

Les podeu consultar a: sols. Agència de Residus de Catalunya (gencat.cat)

Publicat el 15 de juny del 2023