Publicació del Reial Decreta 297/2021 pel qual s’estableixen determinades qualificacions professionals de la Família Professional Energia i Aigua

S’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat(BOE) el Reial Decret 297/2021, de 27 d’abril, pel qual s’estableixen determinades qualificacions professionals de la Família Professional Energia i Aigua, entre les quals s’inclouen les noves qualificacions de Nivell 2 i 3 sobre sistemes geotèrmics de climatització:

• Instal·lació i manteniment de sistemes d’intercanvi geotèrmic en circuit tancat. Nivell 2. ENA710_2 (390 hores).
• Gestió d’instal·lacions d’intercanvi geotèrmic en circuit tancat. Nivell 3. ENA711_3. (390 hores).


Aquestes qualificacions professionals sobre sistemes geotèrmics de climatització permetran obtenir un títol oficial de formació professional de nivell mitjà sobre instal·lació i manteniment de sistemes geotèrmics de climatització i un títol oficial de formació professional de nivell superior sobre gestió d’instal·lacions geotèrmiques de climatització. Així mateix, reconeixeran i posaran en valor l’experiència professional dels treballadors que pugui ser demostrada d’acord amb les mateixes, facilitant l’ocupabilitat i la mobilitat en el mercat de treball, a més del desenvolupament professional dels treballadors en l’àmbit de la climatització renovable.

BOE disponible.

Us adjuntem també l’enllaç d’algunes de les notícies que han aparegut als mitjans:

https://www.energias-renovables.com/geotermica/el-sector-aplaude-la-publicacion-de-las-20210601
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/210136/GEOTERMIA-cualificaciones-sistemas-geotermicos-climatizacion

Publicat el 1 de juny del 2021