QUOTA COL·LEGIACIÓ

Segon semestre 2019.

Benvolguts/des col·legiats/des,

El mes de juliol de 2019 es girarà el segon rebut semestral de la quota de col·legiació per l’any 2019.

QUOTES ESPECIALS:

COL·LEGIATS A L’ATUR50% de la quota general, presentant el document del SOC actualitzat que acredita aquesta situació.

COL·LEGIATS JUBILATS50% de laquota general, presentant el document que acredita aquesta situació.

COL·LEGIATS ATURATS DE LLARGA DURADA (que no perceben cap tipus de prestació i porten més de dos anys a l’atur): 10% de la quota general, presentant el document del SOC actualitzat i el certificat de vida laboral.

COL·LEGIATS EN SITUACIÓ D’INVALIDESA PERMANENT TOTAL I INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA50% sobre la quota general, presentant el certificat acreditatiu de la Seguretat Social.

La documentació s’ha d’enviar en format PDF a info@colgeocat.orgABANS DEL PROPER 5 DE JULIOL.

IMPORTANT. QUOTES SUBVENCIONADES: Tal i com vam fer per la quota del primer semestre 2019, seguint el que es va aprovar en la passada assemblea de la delegació i segons acord del Consell de Govern, COLGEOCAT subvenciona la quota col·legial a tots els jubilatsaturats de llarga duració, col·legiats en situació d’invalidesa permanent total i incapacitat permanent absoluta, per tal que la col·legiació no els hi suposi un cost addicional.

Requisits:

– Pertànyer a la delegació de Catalunya – COLGEOCAT.

– Haver lliurat prèviament la documentació necessària per a la reducció de la quota col·legial:

  • Document del SOC i certificat vida laboral (en el cas dels col·legiats aturats de llarga durada);
  • Certificat de jubilació (en el cas dels col·legiats jubilats);
  • Certificat acreditatiu de la Seguretat Social (en el cas d’invalidesa permanent total i incapacitat permanent absoluta).

Per tal de sol·licitar la corresponent subvenció cal que ens envieu un correu electrònic a info@colgeocat.org sol·licitant l’abonament i incloent el rebut conforme heu abonat la quota col·legial reduïda del semestre en curs.

(Imatge: COLGEOCAT)

Publicat el 14 de juny del 2019