QUOTA COL·LEGIACIÓ

Primer semestre 2019.

Benvolguts/des col·legiats/des,

El proper mes de gener de 2019 es girarà el primer rebut semestral de la quota de col·legiació per l’any 2019.

• QUOTES ESPECIALS:

COL·LEGIATS A L’ATUR50% de la quota general, presentant el document del SOC actualitzat que acredita aquesta situació.

COL·LEGIATS JUBILATS50% de la quota general, presentant el document que acredita aquesta situació.

COL·LEGIATS ATURATS DE LLARGA DURADA (que no perceben cap tipus de prestació i porten més de dos anys a l’atur): 10% de la quota general, presentant el document del SOC actualitzat i el certificat de vida laboral.

COL·LEGIATS EN SITUACIÓ D’INVALIDESA PERMANENT TOTAL I INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA50% sobre la quota general, presentant el certificat acreditatiu de la Seguretat Social.

La documentació s’ha d’enviar en format PDF a info@colgeocat.orgMÀXIM FINS AL PROPER 21 DE DESEMBRE.

 

NOVETAT. QUOTES SUBVENCIONADES:

Complint amb la petició de la passada assemblea de la delegació i segons acord del Consell de Govern, a partir del pròxim any COLGEOCAT subvencionarà la quota col·legial a tots els jubilatsaturats de llarga duració, col·legiats en situació d’invalidesa permanent total incapacitat permanent absoluta, per tal que la col·legiació no els hi suposi un cost addicional.

Requisits:

– Pertànyer a la delegació de Catalunya – COLGEOCAT.

– Haver lliurat prèviament la documentació necessària per a la reducció de la quota col·legial:

o Document del SOC i certificat vida laboral (en el cas dels col·legiats aturats de llarga durada);

o Certificat de jubilació (en el cas dels col·legiats jubilats);

o Certificat acreditatiu de la Seguretat Social (en el cas dinvalidesa permanent total i incapacitat permanent absoluta).

Per tal de sol·licitar la corresponent subvenció cal que ens envieu un correu electrònic a comptabilitat@colgeocat.org sol·licitant l’abonament i incloent el rebut conforme heu abonat la quota col·legial reduïda del semestre en curs.

 

(Imatge: COLGEOCAT)

Documents adjunts QUOTA COL·LEGIACIÓ:
Publicat el 3 de desembre del 2018