QUOTA DE COL·LEGIACIÓ

El mes de juliol de 2021 es girarà el segon rebut semestral de la quota de col·legiació per l’any 2021.

• QUOTES ESPECIALS :

– COL·LEGIATS A l’ATUR: 50% de la quota general, presentant el document del SOC actualitzat que acredita aquesta situació.

– COL·LEGIATS JUBILATS: 50% de la quota general, presentant el document que acredita aquesta situació.

– COL·LEGIATS ATURATS DE LLARGA DURADA (que no perceben cap mena de prestació i porten més de dos anys a l’atur): 10% de la quota general, presentant el document del SOC actualitzat i el certificat de vida laboral.

– COL·LEGIATS EN SITUACIÓ D’INVALIDESA PERMANENT TOTAL I INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA: 50% sobre la quota general, presentant el certificat acreditatiu de la Seguretat Social.

La documentació s’ha d’enviar en format PDF a info@colgeocat.org, ABANS DEL PROPER 30 DE JUNY

• IMPORTANT! QUOTES SUBVENCIONADES: Tal com vam fer per la quota del primer semestre 2021, seguint el que es va aprovar en la passada assemblea de la delegació i segons acord del Consell de Govern, COLGEOCAT subvenciona la quota col·legial a tots els jubilats, parats de llarga durada, col·legiats en situació d’invalidesa permanent total i incapacitat permanent absoluta, perquè la col·legiació no els hi suposi un cost addicional.

Requisits:

–         Pertànyer a la delegació de Catalunya – COLGEOCAT.

–         Haver lliurat prèviament la documentació necessària per a la reducció de la quota col·legial:

–         Document del SOC i certificat vida laboral (en el cas dels col·legiats aturats de llarga durada);

–         Certificat de jubilació (en el cas dels col·legiats jubilats);

–         Certificat acreditatiu de la Seguretat Social (en el cas d’invalidesa permanent total i incapacitat permanent absoluta).

Per a sol·licitar la corresponent subvenció fa falta que ens envieu un correu electrònic a info@colgeocat.org sol·licitant l’abonament i incloent el rebut conforme heu abonat la quota col·legial reduïda del semestre en curs.

Publicat el 8 de juny del 2021