RECURSOS MINERALS I RISCOS GEOLÒGICS

Màster InterUniversitari impartit entre la UB i la UAB.

El principal objectiu d’aquest màster és completar la formació en els  aspectes conceptuals, metodològics i tècnics en l’àmbit de la  caracterització i modelització dels recursos minerals, així com en la  identificació, l’anàlisi, l’avaluació i la gestió dels riscos geològics.  

Lespecialitat en Geologia i Modelització de Jaciments Minerals pretén  formar professionals amb coneixements profunds dels processos que  originen els diversos tipus de jaciments minerals i capacitar els  estudiants en els mètodes quantitatius més moderns de caracterització i  davaluació de recursos minerals.

Lespecialitat en Riscos Geològics té  com a objectiu capacitar els estudiants en les diferents tècniques de  cartografia, anàlisi, tractament, modelització i avaluació de la  perillositat i del risc dels fenòmens i processos geològics. A més,  pretén capacitar els estudiants en els mètodes i les tècniques de  mitigació dels riscos geològics.

Aquest màster sha acreditat lany 2017 amb el segell de Excel·lència per part de lAgència de Qualitat Universitària de Catalunya.

Es pot ampliar la informació al següent ENLLAÇ, al següent WEB, i al TRÍPTIC INFORMATIU.

 

(Font: Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics)

Publicat el 28 de març del 2018