REDUCCIÓ QUOTA COL·LEGIAL

Segon semestre 2013.

Tots aquells col·legiats que estigueu jubilats o actualment a latur o amb incapacitat, us podeu acollir a la reducció de la quota col·legial corresponent al segon semestre del 2013.

Els col·legiats a l’atur de llarga durada, que ja no percebin cap tipus de prestació i portin més de dos anys a l’atur, podran acollir-se a la reducció especial i se’ls cobrarà només el 10% de la quota normal.
En aquests casos, s’emetrà la quota per import del 50% de la quota normal i posteriorment s’abonarà en compte la diferència.

Tan sols ens heu de fer arribar, abans del proper 21 de juny, un e-mail a info@colgeocat.org adjuntant la documentació que acrediti la vostra situació de jubilació, la documentació del SOC o l’informe mèdic que justifiqui la vostra situació.

Qualsevol dubte, quedem a la vostra disposició.

Publicat el 28 de maig del 2013