RENOVACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN DE COLGEOCAT

Arran de les eleccions del passat 12 de març al col·legi, i transcorregut el termini de 10 dies per presentar al·legacions al resultat de les mateixes (art. 58 dels Estatuts i art. 106 del RRI), s’han proclamat definitivament elegits els càrrecs posats a votació.

Consulteu l’acta en els documents addicionals.

Documents adjunts RENOVACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN DE COLGEOCAT:
Publicat el 30 de març del 2010