Repàs antisísmic als antics edificis

Medi Ambient i Habitatge inspeccionarà el nivell de conservació de les construccions anteriors al 1970

Les construccions anteriors al 1970 són el punt feble davant un eventual terratrèmol, segons reconeix el cap de sismologia de l’Institut Geològic de Catalunya, Xavier Goula. La prioritat per al Departament de Medi Ambient i Habitatge és, doncs, actuar en aquests edificis per revisar-ne el seu grau de conservació. Determinar a partir d’aquí les millores que calen per millorar la seva resistència antisísmica és quelcom que s’hauria de tenir en compte, segons apunta Álex Barbat, catedràtic de Càlcul d’Estructures de la Universitat Politènica de Catalunya.

Actualment hi ha un bon grau de coneixement de la perillositat dels terratrèmols sobre les construccions, llevat de l’impacte que patirien els edificis més antics. La normativa espanyola vigent obliga als projectes a preveure solucions de resistència antisísmica en aquelles zones que presenten majors riscos de patir terratrèmols.

La Vanguardia

Publicat el 13 de abril del 2010