Reportatge jornada Colgeocat a la revista Tecnología del Agua

El passat 8 de febrer, Colgeocat va organitzar la jornada Sistemas Geotérmicos Abiertos: tecnología, aplicabilidad y sostenibilidad bajo el marco legal existente.

El director tècnic de Tecnología del Agua, que va assistir a la jornada, ha publicat un reportatge al número de març de la seva revista.
Podeu consultar-lo al document addicional.

També podeu consultar la nota de premsa publicada a la nostra Web.

Documents adjunts Reportatge jornada Colgeocat a la revista Tecnología del Agua:
Publicat el 14 de abril del 2011