Repsol formarà cada any 50 tècnics especialitzats en geologia a Tremp

Dimecres 15 de febrer es va signar un conveni de col·laboració entre Repsol-YPF i la Generalitat de Catalunya.

El conveni contempla la col·laboració d’ambdues entitats en matèria de formació, investigació i divulgació de la geologia al Pallars Jussà i la conca de Tremp.

Repsol-YPF formarà anualment un mínim de 50 tècnics geòlegs a la delegació de l’Institut Geològic de Catalunya a Tremp i aportarà enguany 120.000 destinats a la compra de material instrumental específic.
El conveni contempla una aportació posterior anual de 10.000 per al desenvolupament de programes en aquesta seu.
Aquestes aportacions econòmiques permetran alhora la creació d’un arxiu i una biblioteca temàtica geològica a Tremp, així com el desenvolupament d’una exposició permanent.

Per la seva banda, Repsol-YPF podrà fer ús del centre de l’IGC a Tremp, així com recórrer a tècnics del propi Institut per les seves accions als Pirineus.

(Font: Diari Segre, 16/02/2012)
(Imatge: Wikimedia Commons)

Publicat el 17 de febrer del 2012