REQUISITS MÍNIMS DELS INFORMES D’INVESTIGACIÓ PRELIMINAR DEL SUBSÒL

COLGEOCAT participa en l’elaboració de la documentació per l’actuació de les entitats habilitades en matèria de sòls contaminats i aigües subterrànies associades.

Per tal dhabilitat /acreditar les entitats col·laboradores de ladministració en el sector de la prevenció de la contaminació del sòl, shan elaborat una sèrie de documents que inclouen procediments per l’habilitació i defineixen els àmbits dacreditació i els requisits necessaris, tant de les empreses com de formació del personal que ha de formar-hi part.

El document REQUISITS MÍNIMS DELS INFORMES D’INVESTIGACIÓ PRELIMINAR DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL, en l’elaboració del qual ha participat molt activament la Comissió Tècnica de Medi Ambient del COLGEOCAT, està inclòs en aquesta documentació a la pestanya de Procediments, Instruccions, Criteris i Protocols Tècnics en elaboració, en versió esborrany per tal que es puguin fer consultes i proposar modificacions.

Es pot consultar al següent ENLLAÇ i tota la documentació aplicable a l’habilitació/acreditació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de medi ambient i habitatge AQUÍ.

Des del COLGEOCAT continuem treballant per tal que es converteixi en una instrucció tècnica.

El pròxim mes de setembre, convocarem un nou CAFÈ DEL COLGEOCAT per explicar i entrar en més detall sobre aquest tema. Us informarem de la programació tornant de vacances.

 

Publicat el 25 de juliol del 2016