RESULTAT DE LES ELECCIONS A LA MEITAT DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ICOG

Celebrades divendres 15 d’abril.

D’acord a l’article 77 del Reglament de Règim Interior de l’ICOG, rebuda l’acta de l’elecció i refrendada i proclamada davant l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat 16 d’abril a la seu central de l’ICOG, us informem dels resultats de les eleccions a la meitat de la Junta de Govern de l’ICOG.

Des del 18 d’abril, queda obert un termini de 10 dies per a possibles reclamacions, que s’hauran de realitzar per escrit i dirigides al president del Comitè Electoral.

Transcorregut aquest termini, i en cas de no rebre cap reclamació, es proclamarà, en el termini de 48 hores, definitivament escollida la candidatura proclamada provisionalment.

Es pot consultar l’acta d’escrutini al següent ENLLAÇ.

Ja està disponible també el vídeo de l’Assemblea General Ordinària de l’ICOG.

 

(Font: ICOG)

Documents adjunts RESULTAT DE LES ELECCIONS A LA MEITAT DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ICOG:
Publicat el 27 de abril del 2016