Resultats de l’enquesta sobre Cartografia

El passat mes de febrer, i com a fruit del conveni que el col·legi té subscrit amb l’Institut Geològic de Catalunya, us vam fer arribar un qüestionari orientat a conèixer la vostra experiència, coneixements i interès en cartografia, en relació amb els Geotreballs de l’IGC.

Us fem a mans el resultat de l’enquesta.

Publicat el 22 de juny del 2010