Resultats eleccions al Consell de Govern de la Delegació d’Astúries

El passat 28 de juny es van celebrar Eleccions al Consell de Govern de la Delegació asturiana de l’ICOG.

Transcorregut el termini per presentar al·legacions, el Consell de Govern d’ICOG Astúries queda constituït de la següent manera: 
President: D. Francisco Javier González Villarias; 
Vicepresident: D. José Luis Bulnes Cudeiro; 
Secretari: D. José Coello Monroy; 
Tresorer: D. Olegario Alonso Pandavenes;
– Vocals: Dª Cristina del Hoyo Magadán, D. Guzmán Fuente Puente, D. Luis Manuel Iglesias Iglesias i D. Mario Velasco González.

Des del Consell de Govern de COLGEOCAT la nostra enhorabona al nou equip de Govern de la Delegació d’Astúries.

Publicat el 15 de juliol del 2011