RETORN DEL 10% DE LA TEVA QUOTA COL·LEGIAL

Per a nous clients del Banc Sabadell. Empreses i particulars.

Gràcies a l’acord de col·laboració subscrit entre COLGEOCAT i el Banc Sabadell, els col·legiats del COLGEOCAT podeu gaudir d’un abonament del 10% de la quota de col·legiat, obrint un dels 4 comptes Expansió de l’entitat en les seves modalitats d’empresa (Expansió Negocis Pro o Expansió Negocis Plus) o particular (Expansió o Expansió Plus).

Aquest abonament del 10% és efectiu fins a un màxim de 50 euros per compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l’obertura del compte.

Aquests avantatges se sumen als propis dels comptes de la gamma Expansió.

Si estàs interessat pots consultar tots els detalls accedint a la informació adient al teu cas:

EMPRESES.

PARTICULARS.

Més informació al següent ENLLAÇ.

(Imatge: Banc Sabadell)

Documents adjunts RETORN DEL 10% DE LA TEVA QUOTA COL·LEGIAL:
Publicat el 18 de gener del 2018