REUNIÓ INFORMATIVA DEL GRUP DE TREBALL DE GEOTÈRMIA DEL CEEC

Una vuitantena de persones, representants dentitats i empreses, assisteixen a la convocatòria celebrada a Barcelona el passat divendres 28 de setembre.

Divendres 28 de setembre, la Sala dActes de lICGC, va acollir la reunió plenària informativa de creació del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster dEnergia Eficient de Catalunya (CEEC), que va comptar amb lassistència de representants de diferents entitats i empreses del sector privat, que han mostrat el seu interès a adherir-se a aquest grup de treball i en participar en les seves activitats.

La iniciativa, promoguda per empreses que treballen en el sector de la geotèrmia a Catalunya, compta amb el suport del Col·legi de Geòlegs de Catalunya (COLGEOCAT), lInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), lAgència Catalana de lAigua (ACA), lInstitut Català dEnergia (ICAEN), el Col·legi Oficial dEnginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears (COETGME), entre daltres.

 En la primera part de la reunió, el representant de la comissió de geotèrmia del COLGEOCAT, va explicar els antecedents daquesta iniciativa, els objectius i les propostes dactuació del nou GTG. Els representants del CEEC, van exposar el recorregut del Clúster, des de la seva creació fins a la seva consolidació, així com el seu principal objectiu per esdevenir un referent de gestió energètica eficient a Catalunya, alhora que promoure la competitivitat dels seus membres i la col·laboració amb altres empreses i entitats. Com a mostra participativa al CEEC, representants de les empreses Wattia, i dARCBCN, van explicar la seva experiència empresarial dins del Clúster mostrant casos concrets de projectes geotèrmics que shan vist beneficiats del treball en xarxa que ofereix el CEEC.

Finalment, lempresa ALB SAU va explicar el calendari previst dactuacions per a la creació del GTG-CEEC, així com els diversos tipus de graus participació dels membres del grup, la proposta destructura de treball, i un esborrany de pla dacció 2019-2020. Per acabar les exposicions es va obrir un torn de preguntes amb els assistents i es va tancar la convocatòria amb un espai de networking entre els assistents.  

Es poden consultar les presentacions accedint al següent ENLLAÇ.

Lobjectiu principal del nou Grup és impulsar la geotèrmia com a font denergia rellevant en el sector de les energies eficients per assolir els objectius ambientals i de transició energètica a Catalunya, i fomentar la innovació i la col·laboració entre els agents per identificar oportunitats i generar nous projectes.   

 

(Imatge: assistents a la reunió/Font: ICGC)   

Documents adjunts REUNIÓ INFORMATIVA DEL GRUP DE TREBALL DE GEOTÈRMIA DEL CEEC:
Publicat el 3 de octubre del 2018