SATÈL·LITS PER VIGILAR LES OBRES DE LES GLÒRIES

L’AJUNTAMENT LICITA UN CONTRACTE PER CONTROLAR QUE EL BOMBATGE D’AIGÜES FREÀTIQUES NO CAUSI DEFORMACIONS AL SÒL.

Interessant article de La Vanguardia.

Accés al contingut

 

 

 

(Font/Imatge: La Vanguardia/A.García)

Publicat el 19 de desembre del 2018