SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL MERCAT DE TREBALL INTERNACIONAL

Oportunitats laborals a Xile.

El passat 18 de juny COLGEOCAT, en col·laboració amb Cross Borders Recruitment, va organitzar una sessió informativa sobre el mercat de treball internacional, i més concretament sobre les oportunitats de feina pels geòlegs i enginyers geòlegs a Xile, un dels països llatinoamericans més europeïtzat.

La sessió va adoptar un caire eminentment participatiu, amb 25 col·legiats assistents, que van poder exposar les seves inquietuds, intercanviar impressions i resoldre dubtes, davant la possibilitat de marxar a treballar a l’estranger, alternativa que cada vegada més tindrà un pes considerable en el plantejament de la carrera professional.

Els països que actualment estan en vies de desenvolupament, i més específicament el cas de Xile, demanden personal qualificat, i és aquí on els professionals de la geologia poden aportar el seu expertise, que, juntament amb un perfil de competències clarament definit, permetrà optar a llocs de treball en països on el perfil del geòleg i enginyer geòleg està molt demandat i altament valorat.

La sessió va finalitzar amb consells útils i pràctics per afrontar positivament la cerca de treball a l’estranger.

Agraïm als assistents la seva implicació i participació, i als ponents per les seves intervencions.

(Imatge: COLGEOCAT)

Publicat el 19 de juny del 2013