SIGUES VOLUNTARI/ÀRIA A JOVES INTECH!

l La Fundació Esplai ens ha fet arribar informació del nou projecte “#JOVESINTECH. Descobrint oportunitats a través de les TIC”, el qual enceten enguany i pel que estan fent CAPTACIÓ DE PERSONES VOLUNTÀRIES. 

Les persones voluntàries faran formació senzilla i divertida sobre : robòtica educativa, intel·ligència artificial, etc. als i les joves de perfil vulnerable als centres escolars de secundària del Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca i Barcelona assignats, residents a aquests municipis o en altres limítrofs, disposar de dues tardes a la setmana (febrer-juliol) i per últim disposar del certificat negatiu de delictes sexuals i tenir formació en l’àmbit tecnològic.

L’oferta de voluntariat complerta, els requisits i procés de selecció  ho trobareu al enllaç següent:

Documents adjunts SIGUES VOLUNTARI/ÀRIA A JOVES INTECH!:
Publicat el 18 de gener del 2021