SIMPULSA LA CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE GEOTÈRMIA DEL CEEC

Amb el suport del COLGEOCAT.

En la reunió del 7 de juliol de 2018 la Junta Directiva del Clúster de lEnergia Eficient de Catalunya (CEEC) va aprovar la creació del nou Grup de Treball de Geotèrmia i la seva integració al Clúster. El COLGEOCAT, lInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i daltres empreses i entitats van participar en la reunió, que es va celebrar al Col·legi dEnginyers Industrials de Catalunya.  

Actualment la geotèrmia és considerada una energia dalta eficiència a Europa, i Catalunya té al seu abast un gran potencial per aprofitar-la. Segons dades estimades per lICGC, el país compta amb més de 25 MW instal·lats mitjançant sistemes dintercanvi amb bomba de calor geotèrmica per climatització i aigua calenta sanitària (ACS).  

L’objectiu principal del nou Grup és difondre la geotèrmia com a font denergia rellevant per assolir els objectius ambientals i de transició energètica a Catalunya, i fomentar la innovació i la col·laboració entre els agents per generar noves oportunitats i impulsar de forma conjunta el sector de les energies eficients en el nostre país.  

La iniciativa, promoguda per empreses que treballen en el sector de la geotèrmia a Catalunya, compta amb el suport del COLGEOCAT, lICGC, lAgència Catalana de lAigua, lInstitut Català dEnergia, el Col·legi Oficial dEnginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya- Balears, entre daltres. Més de 25 empreses i entitats han mostrat interès en la seva creació i en la voluntat dadherir-se i participar en les seves activitats.  

Divendres 28 de setembre de 2018, de 10.00 a 13.00 hores, lICGC acull la reunió plenària informativa de la creació daquest Grup de Treball de Geotèrmia on es presentarà la proposta i el calendari dactuacions.

Lassistència és lliure i oberta a tothom prèvia INSCRIPCIÓ.       

Per a més informació:

Clúster de lEnergia Eficient de Catalunya

Via Laietana 39 Barcelona Tel. (+34) 933 192 300

Documents adjunts SIMPULSA LA CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE GEOTÈRMIA DEL CEEC:
Publicat el 7 de setembre del 2018