SITUACIÓ INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA I LA XARXA REDIA D’INSPECCIÓ AMBIENTAL

24 DE MAIG A L’AUDITORI COSMOCAIXA DE BARCELONA.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) organitza aquestajornada tècnica sobre la situació del sistema d’inspecció ambiental integrada, establert a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, en compliment de la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials.

Aquesta directiva, coneguda com a Directiva DEI, i la posterior transposició en la normativa de l’Estat (Llei 5/2013, d’11 de juliol, i Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre) regula les inspeccions mediambientals dels establiments sotmesos a la mateixa i preveu la necessitat que els òrgans competents disposin d’un sistema d’inspecció ambiental que inclogui l’anàlisi de tota la gamma d’efectes ambientals rellevants de les seves instal·lacions.

En el cas de Catalunya, aquestes obligacions van comportar l’aprovació del primer Pla d’Inspecció Ambiental Integrada, per al període 2014-2016, i posteriorment, del segon Pla, per al període 2017-2019.

La jornada està adreçada als diferents agents implicats en aquestes qüestions, tant empreses com administracions i professionals, així com les universitats i els ciutadans en general.

Es pot ampliar la informació al següent ENLLAÇ.

Les places són limitades. Inscripcions AQUÍ.

(Font/Imatge: DGQACC)

Documents adjunts SITUACIÓ INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA I LA XARXA REDIA D’INSPECCIÓ AMBIENTAL:
Publicat el 9 de maig del 2019