TAULA DE DEBAT SOBRE DEONTOLOGIA I BONA PRAXI DELS PROFESSIONALS TÈCNICS

Celebrada el 8 de juny en el marc del #CongresProfessions de la Intercol·legial.

La Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de  lAssociació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, va organitzar, el passat 8 de juny, una taula rodona sobre Deontologia i Bona Praxi dels professionals tècnics.

Lacte, presidit pel president del CAATEEB i del Consell dAparelladors  de Catalunya, Jordi Gosalves, va ser moderat pel periodista i màxim  representant del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) Roger  Jiménez, i va ser inaugurat per Xavier Bernadí, director general de Dret  i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de  Catalunya.

Al debat van participar Jacint Raurell, responsable de la Comissió  dIncidències del Col·legi dArquitectes; el Síndic del  Col·legi  dEnginyers Industrials de Catalunya, Pere Alavedra; Juan Gracia,  assessor jurídic del Col·legi dEnginyers Graduats i Enginyers Tècnics  Industrials de Barcelona; Joaquim Llagostera, secretari de la junta  rectoral del Col·legi dEnginyers de Camins, Canals i Ports de  Catalunya, i Ramon Pérez, president del COLGEOCAT.

Una de les principals conclusions de la taula va ser que el futur dels col·legis professionals passa per donar seguretat als seus afiliats i a la societat a través de laplicació de normes ètiques.

Es pot ampliar tota la informació accedint a la NOTA DE PREMSA.

 

(Font/Imatge: CAATEEB)

 

Documents adjunts TAULA DE DEBAT SOBRE DEONTOLOGIA I BONA PRAXI DELS PROFESSIONALS TÈCNICS:
Publicat el 22 de juny del 2017