TÈCNIQUES I INSTRUMENTAL DE PREPARACIÓ DE MOSTRES GEOLÒGIQUES I PALEONTOLOGIQUES

2a EDICIÓ CURS TEÒRIC-PRÀCTIC, DEL 8 AL 12 DE JULIOL DEL 2019.

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut de Ciències del Mar (ICMCSIC) i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), organitzen, del 8 al 12 de juliol, la 2a edició del curs teòric-pràctic sobre Tècniques i instrumental en la preparació de mostres geològiques i paleontològiques.

El gran valor de les col·leccions geològiques i paleontològiques resideix en què són un testimoni directe de la història de la Terra, dels seus processos geològics i evolutius. En aquest context, el procés previ de preparació de les mostres es converteix en una part fonamental per a conservar el seu interès des del punt de vista científic i poder ser objecte de revisions futures.

L’objectiu d’aquest curs és que els participants obtinguin els coneixements bàsics adequats per a la preparació de fòssils, roques, sediments i minerals per al seu posterior estudi a través d’una formació teòrica i pràctica.

El curs està dirigit principalment a estudiants amb perfils universitaris científics, especialment dels últims cursos de Biologia i Geologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, etc. però també a perfils tècnics que requereixin l’aprenentatge de la preparació de material geològic i paleontològic de col·leccions científiques.

El temari del curs cobreix un ampli espectre del procés de preparació, ja que s’expliquen les tècniques utilitzades tant en la recol·lecció de les mostres al camp (terra i mar), com el seu trasllat i tractament en els laboratoris. 

Es poden ampliar els detalls accedint al PROGRAMA i al TEMARI/HORARI. I gestionar la inscripció a través del següent ENLLAÇ.

El curs es complementa amb una sortida de camp els dies 13 i 14 de juliol, en la qual es podrà aplicar part de la metodologia desenvolupada durant el curs. Aquesta sortida és un mòdul independent al curs, totalment optativa. Per participar cal gestionar la inscripció a través del següent ENLLAÇ.

(Font: Museu de Ciències Naturals de Barcelona)

Publicat el 24 de maig del 2019