Terratrèmols i seguretat nuclear a Espanya

La paleosismologia permet predir la possibilitat de grans fenòmens sísmics, tant tsunamis com terratrèmols en terra, en base al registre geològic que aquests han deixat.

Atès que els intervals de recurrència entre els terratrèmols que poden produir falles són d’una durada més àmplia que el temps cobert pel registre històric, el potencial de la paleosismologia és especialment important en regions de baixa sismicitat i en el cas de la seguretat nuclear.

Les centrals nuclears espanyoles es troben sobre territoris amb baixa sismicitat. Amb tot, als anys 90, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) va fomentar les investigacions paleosísmiques.
Des d’aleshores, s’han format diversos equips per al desenvolupament d’investigacions paleosísmiques a Espanya.

L’accident de Fukushima obre un període de revisió de les condicions de seguretat de les centrals nuclears europees.

(Font: El Pais)
(imatge Wikimedia Commons)

Publicat el 30 de maig del 2011