Troballes arqueològiques i geològiques a Montlleó

Les capes d’argiles han permès trobar els límits d’un llac que inundava la Cerdanya fa 10 milions d’anys

Un equip d’arqueòlegs que treballa en les excavacions del jaciment paleolític del turó de Montlleó ha obtingut indicis que demostren que aquest va ser el primer assentament humà estable a la Cerdanya. L’activitat arqueològica ha consistit en  una excavació en profunditat amb la qual s’ha comprovat que no deixen d’aparèixer restes més enllà d’un metre de fondària i d’un diàmetre de desenes de metres.

Aquest sondeig profund ha reportat una altra descoberta gràcies a les capesd’argiles: el límit d’un llac de inundava bona part de l’actual territori de la Cerdanya fa 10 milions d’anys. En contra del que es pensava, una de les principals conclusions obtingudes a partir d’aquests treballs és que aquest no era un territori fronterer, sinó de pas per als habitants de l’època.

Regió7

Publicat el 23 de setembre del 2010