Un equip de geòlegs aconsegueix calcular on es produirà una erupció volcànica

La clau emprada pels investigadors ha estat la relació entre diverses erupcions

L’estudi dut a terme entre 2005 i 2009 per científics de les universitats de Leeds Purdue, Indiana y Addis Abeba a la depressió etíop d’Afar ha donat els seus fruits. Aquest equip de geòlegs ha aconseguit determinar on pot haver-hi una erupció volcànica mitjançant la relació entre diferents erupcions.

En concret, aquests geòlegs han analitzat una seqüència de 13 fenòmens magmàtics en els quals la roca fosa circulava per una escletxa entre les plaques tectòniques asiàtica i africana, observacions gràcies a las quals van constatar que la localització de les filtracions de magma no era casual. La mesura dels nivells de tensió en aquestes zones de filtració magmàtica va servir els científics per saber que les erupcions a la superfície succeïen en les zones on es registrava més pressió.

Público

Publicat el 29 de setembre del 2010