Un estudi assenyala noves zones de risc sísmic a la Península Ibèrica

Les àrees no han registrat activitat significativa però s’estima que poden patir terratrèmols d’una magnitud superior a 5 graus

Científics espanyols, italians i russos han elaborat un estudi que mostra zones de risc sísmic a la Península Ibèrica no considerades fins ara. Els indrets marcats se situen en la serralada Cantàbrica, la costa del nord de Portugal, l’extrem occidental de les serralades Bètiques i al nord de València. Aquests punts, d’acord amb l’estudi publicat a la revista Rendiconti Lincei, poden patir terratrèmols d’una intensitat superior als 5 graus en l’escala de Richter, encara que fins ara no hagin registrat activitat.

L’equip científic va escollir la intensitat de 5 graus ja que a partir d’aquest nivell es poden produir significatius danys estructurals. La millor determinació de les fonts sísmiques peninsulars que aporta aquest treball contribueix a generar estudis més precisos sobre el risc d’emplaçament d’instal·lacions especials com són les centrals nuclears i hidroelèctriques.

El Mundo

Publicat el 25 de juny del 2010