Un estudi geotècnic decidirà sobre la gespa d’un camp de futbol a Cardona

L’estabilitat del terreny, fonamental per instal·lar-hi gespa artificial

La plantació de la gespa artificial al camp de futbol de Cardona depèn del resultat d’un estudi geotècnic que haurà de determinar-ne l’estabilitat, doncs aquest terreny ha patit moviments de terres en el passat. Aquesta instal·lació esportiva es troba sobre un turó, orientada cap a la vall salina en la seva vessant sud, el flanc on es concentren els problemes d’estabilitat, segons l’alcalde de la localitat, Josep M. Sala.

A més dels precedents de moviments en aquest indret, Sala indica que en fotografies del terreny on es troba el camp de futbol corresponents a principis dels anys 20 del segle passat es poden observar irregularitats que fan la impressió d’un terreny aparentment pla gràcies a l’acumulació de sorra. Segons l’alcalde de Cardona, la sorra no seria efectiva com a complement si es plantés gespa artificial i es correria el risc de trencament de la llosa de formigó que s’hauria d’instal·lar.

Regió7

Publicat el 21 de febrer del 2011