Un informe destaca l’estat crític de l’estuari del Guadalquivir

Linforme es va encarregar per analitzar l’estat actual de l’estuari i identificar els usos futurs compatibles.

Segons l’informe del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i les universitats de Còrdova i Granada, el cabal d’aigua dolça és mínim, un 60% menys que fa 70 anys i cinc vegades inferior al necessari, els espais que inundaven les marees en cicles alterns, coneguts com plans mareals, han desaparegut en un 85%, la salinitat del mar reflecteix puntes altes fins a uns 40 quilòmetres riu amunt, la terbolesa impedeixen la llum necessària per al creixement del fitoplàncton, les zones agrícoles aporten residus orgànics que originen un important desequilibri ecològic i que s’uneix a la manca d’oxigen, els nivells de diòxid de carboni (CO2) són altíssims i converteixen el riu en una font d’emissió a l’atmosfera i s’han detectat nivells de toxines (microcistines) capaços de matar els peixos.

Aquest informe es va encarregar per analitzar l’estat actual de l’estuari, la desembocadura i la zona marina adjacent, així com l’efecte de les accions humanes en aquesta àrea per tal d’aportar dades perquè "les parts interessades" identifiquin els usos futurs compatibles i tenir en compte la incidència que pot tenir el canvi climàtic.

El País

Publicat el 5 de gener del 2011