Un sol túnel portarà aigua i electricitat per sota la serra de Collserola

La primera fase  de la canalització que discorre sota Collserola per connectar la conca del Ter amb la del Llobregat ja està finalitzada.

El nou túnel, que va de Sant Joan Despí a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), pensat en principi només per a una canonada d’aigua, acabarà portant també una línia elèctrica de molt alta tensió. El túnel té un diàmetre de 5,2 metres i albergarà una canonada d’1.800 mil·límetres per a aigua. Aquesta canonada serà reversible, de manera que l’aigua podrà fluir des del punt de distribució del Llobregat cap al del Ter i al revés, en funció de les necessitats. En disposar-se del cabal de la dessalinitzadora, aquesta instal·lació permetrà també reduir les aportacions del Ter a l’àrea metropolitana. Amb l’objectiu que puguin conviure sense problemes l’aigua i el corrent elèctric s’han introduït algunes modificacions en el projecte, com vigilar que la temperatura del túnel no superi mai els 40 graus, que la de l’aigua no superi els 25 i que les conduccions elèctriques no estiguin per sobre de 90 graus. L’aigua seguirà circulant per la canonada prevista originàriament, però els cables elèctrics aniran encastats en els laterals oposats del túnel. A més, inclou una via perquè circulin els vehicles utilitzats en possibles reparacions.

EL PAÍS

Publicat el 16 de novembre del 2009