Un volcà descansa menys del que es creia

Científics francesos i nord-americans demostren que les noves erupcions poden succeir en un termini de setmanes

La comunitat científica haurà davaluar novament el risc que lactivitat volcànica representa, un cop investigadors de França i els EUA han demostrat que el temps que triga un volcà en tornar a entrar en erupció pot ser qüestió de setmanes i no necessàriament danys, com es pensava fins ara.

Lestudi, publicat  la revista Nature i realitzat amb suport financer del Consell Europeu dInvestigació, assenyala que lescalfament de la cambra magmàtica es pot produir en uns mesos.

Segons el model indicat pels científics responsables del mateix, lescalfament passa per tres fases: el magma nou i calent fon el magma viscós situat a la base de la càmera al tocar-lo des de baix; després el magma fos perd densitat i puja a través de la càmera, barrejant-se amb la resta de la massa viscosa; i, per últim, aquesta barreja permet que la calor circuli per la càmera a molt més ràpid de la que fins ara es pensava. És per això que la mida de la càmera i la viscositat del magma són fonamentals en la reactivació d’un volcà i en la velocitat del procés.

Els investigadors van provar la validesa del model en relació a lerupció de la muntanya Pinatubo (Filipines, 1991) i en l’erupció actual del volcà Soufrière (illa de Montserrat).

CORDIS (Servei dinformació per a la comunitat dinvestigació i desenvolupament)

Publicat el 16 de març del 2011