Una explosió de roca va enfonsar la mina xilena

Aquests incidents són els principals responsables dels accidents en mines de metall com les de San José de Atacama

L’esfondrament de la mina xilena que ha atrapat 33 miners va ser la conseqüència d’una explosió de roca. Aquest fenomen és el principal causant dels sinistres en la mineria del metall xilena, en contraposició a la mineria espanyol del carbó, que pateix sobretot per explosions de gas.

Segons explica Manuel Regueiro, de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, les tensions a què estan sotmeses les roques es mantenen equilibrades mentre un agent extern no altera les seves condicions. L’extracció de materials per excavar una mina produeix una alteració que, en cas de no aplicar-se un seguit de mesures, acaba originant una explosió de roca com a resultat de la tensió.

El País

Publicat el 2 de setembre del 2010