Una lliçó sobre aigües freàtiques i sostenibilitat

L’escola Montseny de Barcelona té un pou d’on extreu aigua del subsòl

El curs 2007-2008 va ser el primer per a l’escola concertada Montseny, un centre que va decidir aprofitar de bon principi el seu emplaçament per fer el millor ús de les aigües freàtiques. El gerent, Ricard Albalat, calcula un estalvi diari de 12 metres cúbics d’aigua potable durant 200 dies cada any.

El nivell freàtic del carrer Pallars, on se situa el centre, està entre 3 i 6 metres de profunditat, i es va decidir que el pou que hauria d’aprofitar aquest factor accedís a 16 metres sota terra per obtenir aigua més filtrada.

La infraestructura d’extracció consisteix en una bomba xucladora que diposita l’aigua en un dipòsit subterrani sota el pati interior. Un cop allà es filtra, es clora, i s’abasteixen els sanitaris gràcies a una bomba de pressió.

Avui

Publicat el 31 de març del 2010