Uns estudis geotècnics adequats haguessin evitat problemes al Pont de Candi

Els geòlegs van advertir que l’obra es realitzava en una zona de gran complexitat tectònica

Els problemes que estan presentant les obres del viaducte del Pont de Candi es podrien haver evitat amb la realització prèvia d’uns estudis geotècnics. Aquests estudis són bàsics per detectar materials argilosos o guixos mitjançant proves d’expansió. En aquest cas, com ha manifestat el Col·legi de Geòlegs, un diagnòstic a temps hagués evitat haver de fer canvis posteriors en els projectes de cimentació de les obres.

De l’exacta quantificació del grau d’expansió de les argiles i de l’adopció de les mesures adients per a cada cas depèn una bona cimentació sobre argiles expansives, d’acord amb l’opinió dels experts. Les dades que aporta un estudi geotècnic permeten determinar la cimentació necessària en zones menys afectades pels canvis d’humitat, la col·locació d’uns fonaments que esmorteeixin possibles moviments gràcies a les capes de sorra que els separen del terreny i el calibratge dels pilars de la infraestructura.

El Punt

Publicat el 13 de abril del 2010