Vegetació per frenar l’erosió de l’Ebre a Tortosa

El mig quilòmetres que separa el pont de l’Estat del pont del ferrocarril, zona on es duu a terme l’actuació

L’Ajuntament de Tortosa ha engegat treballs de millora ambiental a la façana fluvial del marge esquerre del riu Ebre en el tram comprès entre el pont de l’Estat i el pont del ferrocarril. Aquesta actuació es fonamenta en tècniques de bioenginyeria dirigides a desenvolupar vida vegetal pròpia dels entorns fluvials, controlar els processos d’erosió, estabilitzar els talussos i implementar canvis topogràfics amb l’objectiu d’afavorir la dinàmica natural del riu.

Part de l’obra consistirà en bolcar 800 metres cúbics de terra per reduir les pendents dels talussos i facilitar que s’instal·li la vegetació. El projecte, defensar per Medi Ambient com una actuació tova i respectuosa amb el riu, ha estat finançat amb 103.157 milions d’euros pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Diari de Tarragona

Publicat el 10 de novembre del 2010