Visats / Supervisats

Benvolguts col·legiats,
Us recordem que, d’acord amb el R.D. 1000/2010, els visats col·legials han passat a ser voluntaris sols a petició expressa del client.

Degut a aquest Decret, quan sol·liciteu el VISAT de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, cal que aporteu necessàriament la documentació acreditativa d’aquesta petició expressa del vostre client.

Per tal que el col·legiat pugui continuar gaudint dels serveis associats al VISAT, tot i no tenir el consentiment del client, el col·legi ofereix la figura del "SUPERVISAT", amb les mateixes prestacions que el VISAT, però que es realitza a criteri del geòleg.

D’aquesta manera, en cas de no aportar la documentació que acrediti la petició del VISAT, caldrà sol·licitar la tramitació d’un SUPERVISAT i no d’un VISAT.

Ambdós segells, el del VISAT i el del SUPERVISAT, acrediten d’igual manera la revisió de l’informe i avalen el control de qualitat i el compliment dels requisits de la normativa vigent en l’àmbit de l’estudi, alhora que vetllen per la seguretat de les persones.

Ramon Pérez i Mir
Secretari (e.f.) Consell de Govern
COLGEOCAT

Publicat el 23 de març del 2012