VISSIR v3 al Web de l’ICC

El passat mes de juny es va implantar la versió v3 del visualitzador de cartografia VISSIR al web de l’ICC.

Aquesta nova versió integra tota la informació en un únic visor, alhora que és accessible des dels navegadors més utilitzats actualment.

Desenvolupada en codi lliure, sobre llibreries base "openlayers" i incorporant noves llibreries com "geotext", ofereix noves funcionalitats, com per exemple més eines de navegació sobre el mapa; possibilitat de descàrrega per llistat de menú temàtic de productes i selecció de full o bé per productes disponibles en un punt geogràfic; cerca per coordenades UTM en els sistemes de referència ED50 i ETRS89; altimetria sobre l’ortofoto; o escombratge comparatiu entre ortofoto i mapa topogràfic, entre altres usos.

Podeu accedir-hi des del següent enllaç: http:/www.icc.cat/vissir3

(Font: ICC)

Publicat el 12 de setembre del 2011