Vist i plau als filtres verds i als indicadors ambientals del Delta de l’Ebre

Les tres noves obres que ha adjudicat la societat estatal Acuamed per 34 milions formen part del Pipde

La xarxa d’indicadors ambientals, els filtres verds i la connexió dels canals i les badies són les tres obres del Pla Integral del Delta de l’Ebre (Pipde) que l’agència estatal Acuamed ha adjudicat per 34 milions d’euros.

Recollir dades objectives sobre l’estat ecològic del tram final de l’Ebre és l’objectiu de la xarxa d’indicadors ambientals. 140 sensors mesuraran la qualitat de l’aigua, així com els sediments, entre d’altres elements. A partir de les dades recollides es podrà determinar la necessitat d’aportar aigua dolça de qualitat.

En el marc del Programa de qualitat de les aigües del Delta es realitzaran les altres dues actuacions. El projecte dels filtres verds servirà per millorar la qualitat de l’aigua que s’aboca a les badies procedent dels camps de conreu. La connexió de la xarxa de reg amb les badies mitjançant canalitzacions  és la tercera de les obres adjudicades que, com les dues anteriors, s’executarà durant el 2010.

Diari de Tarragona

Publicat el 16 de febrer del 2010