Voladures a la L9, una opció encara vigent

El govern català estudia com dur-les a terme, mentre els veïns temen que malmetin els edificis

El Govern de la Generalitat està estudiant com reprendre les voladures al pou de Mandri, de la L9 de metro, sense provocar danys com els produïts arran de la primera intervenció d’aquestes característiques. Els veïns de la zona consideren que les voladures poden malmetre els fonaments del edificis dels voltants, per la qual cosa es mobilitzaran en contra d’aquesta opció.

Els arquitectes estimen que els tècnics de la Generalitat han topat en els seus treballs amb un gran bloc granític uniforme en un subsòl de terrenys al·luvials d’antigues rieres i que aquest bloc serà complicat de trencar. Si s’utilitzen voladures, els arquitectes consideren que la suma d’impactes de les explosions comporta certs riscos en els fonaments dels edificis. Aquests experts esperen analitzar els estudis geotècnics i els registres dels teodolits i els sismògrafs de cara a la voladura del proper dimarts.

El Punt

Publicat el 21 de febrer del 2011