X Reunió Científica de la Comissió de Patrimoni Geològic de la SGE

Segovia, del 10 al 15 de juny del 2013.

La Sociedad Geológica de España (SGE) és una associació científica, l’objectiu de la qual és promoure, fomentar i difondre el coneixement, progrés i aplicacions de la Geologia. 

Cada dos anys, la Comisión de Patrimonio Geológico (CPG) organitza reunions científiques sobre el Patrimoni Geològic i la Geodiversitat, que constitueixen la principal plataforma de difusió d’aquesta matèria a Espanya, tractant des del patrimoni geològic i espais naturals protegits, fins legislació, geoturisme i geoparcs, entre altres.

Dintre de la convocatòria d’enguany, s’inclou un curs formatiu, així com el desenvolupament de grups de treball per tractar en detall temes concrets relacionats amb els diversos àmbits del patrimoni geològic.

Podeu trobar tota la informació a la 1ª CIRCULAR o al següent CLIC.

Inscripcions amb taxes reduïdes fins el 31/01/2013.

(Font/Imatge: CPG-SGE)

Documents adjunts X Reunió Científica de la Comissió de Patrimoni Geològic de la SGE:
Publicat el 18 de gener del 2013