XARXA IBÈRICA D’ESPAIS GEOMINERS

www.patrimonigeominer.eu

Ja està en funcionament la XARXA IBÈRICA D’ESPAIS GEOMINERS. El seu nom oficial és en tres llengües, les dels tres estats peninsulars: RED IBÉRICA DE ESPACIOS GEOMINEROS / REDE IBERICA DE ESPAÇOS GEOMINEIROS / XARXA IBÈRICA D¨ESPAIS GEOMINERS. I es poden consultar espais dels diferents indrets de l’Estat Espanyol, de Portugal i d’Andorra.  

La Xarxa és un lloc on es recullen diferents espais geològics i miners: Parcs Geològics i Miners, Parcs Culturals, Museus de Geologia (amb els de Mineralogia i Paleontologia), Museus de Mineria, Parcs Miners, entitats dedicades a la difusió de la Geologia i la Mineria i a la seva protecció, coves i avencs d’interès geològic. No hi ha ni els Geoparcs, ni els Parcs Naturals, ni els Parcs Nacionals, encara que sí hi ha espais d’aquests que es troben dintre de la xarxa.

 Així, un dels objectius de la Xarxa és col·laborar amb les xarxes que ja existeixin o es puguin crear.

 Nascuda a partir d’un congrés de SIGMADOT, celebrat al Geoparc de Molina de Aragón el passat mes d’octubre, la seva finalitat primordial és la de servir a tota la societat amb la difusió d’aquests espais peninsulars, i alhora dels espais insulars lligats als estats peninsulars.  

Falten encara molts espais per incloure a la Xarxa. Per aquest motiu, amb la col·laboració de tots, es vol arribar a tots els espais possibles. Per això és una xarxa oberta.

Actualment està lligada a tres entitats científiques, dedicades a la geologia i a la mineria: SIGMADOT (Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental per al Desenvolupament i l’Ordenament del Territori); CPG – SGE (Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España) i SEDPGYM (Sociedad Española para a Defensa del Patrimonio Geológico y Minero).

Pròximament, la web de la Xarxa estarà enllaçada amb altres pàgines com la de la SEDPGYM, la de la CPG – SGE, la de SIGMADOT, la de TICCIH, la d’ACTE, la del Comité de Geoparques Españoles i la del Comité de Geoparques Portugueses, entre altres.

 

(Imatge: Xarxa Ibèrica d’Espais Geominers)

Publicat el 10 de novembre del 2017