XII Edició de Ciència en Acció

Ciencia en Acción és un concurs de divulgació científica a nivell nacional, dirigit a qualsevol persona interessada en la divulgació de la seva ciència, a qualsevol nivell

La Sociedad Geológica de España (SGE) pertany, des del 2009, com a societat científica, al Comitè Executiu daquest concurs. A les dues darreres edicions, shan premiat treballs de divulgació de la geologia, 2 al 2009 i un al 2010.

Per la XII edició, la final de la qual tindrà lloc a Lleida, els treballs, de 16 possibles modalitats, shauran de presentar a principis de juny del 2011.

Publicat el 13 de octubre del 2010