ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolguts col·legiats/des,

 Us convoquem el dissabte 25 de març de 2023 per l’Assemblea General Ordinària 2023.

Aquest any continuem  amb una assemblea amb un format un xic diferent a l’habitual i la compaginarem tot fent una sortida geològica pel Parc Natural de Collserola  La convocatòria està oberta a acompanyants, que poden fer tot el recorregut amb nosaltres i acompanyar-nos al dinar.

 Podeu consultar l’ordre del dia a la  CONVOCATÒRIA adjunta.

 Tal i com indica, es procedirà a la lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea 2022. Es pot llegir el seu contingut al PDF

 Els precs i preguntes cal que s’hagin formulat per escrit i presentat a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

 Els col·legiats que no puguin assistir, i així ho desitgin, poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí que assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

 Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.orgo bé al telèfon 93 425 06 95. El dinar és opcional però cal avisar amb antelació.

 Al FULLETÓ  adjunt s’informa sobre la sortida, itinerari, horaris, restaurant, preu del dinar  etc.

Documents adjunts ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:
Publicat el 23 de febrer del 2023