GUIA METODÒLOGICA D’INVESTIGACIÓ DEL SUBSÒL

Jornada de presentació.

El passat 1 de desembre es va celebrar una jornada de presentació de la Guia Metodològica d’Investigació del Subsòl, en el marc de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Lluís Fructuoso, membre del Consell de Govern del COLGEOCAT, va participar-hi, juntament amb Josep Anton Domènec, cap del Departament de Gestió i Sòls Contaminats de l’Agència de Residus de Catalunya, i Emili Orejudo, cap de la Unitat de Recuperació i Millora d’Aqüífers de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Josep Anton Domènec va explicar les problemàtiques i el marc normatiu que han determinat lelaboració d’aquesta guia, fent referència també als tipus dinformes existents envers la qualitat del subsòl.

Lluís Fructuoso va explicar la funció de les entitats de control, a qui els hi correspon lavaluació del subsòl en les investigacions preliminars, detallades en el seguiment i el control de la descontaminació i en la certificació de la descontaminació.

Per concloure la jornada, Emili Orejudo va fer referència als requisits mínims dels informes dinvestigació preliminar de la qualitat del subsòl recollits en el document de la comissió tècnica de medi ambient del COLGEOCAT.

Es pot ampliar la nota de premsa al següent ENLLAÇ o accedir a la PRESENTACIÓ.

(Font/Imatge: EIC)

Publicat el 16 de desembre del 2016