PRIMERA FIRA VIRTUAL DEL PROCÉS INDUSTRIAL 2021

La primera FIRA INTERNACIONAL VIRTUAL DEL PROCÉS INDUSTRIAL 2021 és el sumatori de l’oferta d’EXPOSÒLIDS VIRTUAL 2021POLUSÒLIDS VIRTUAL 2021 i EXPOFLUïDS VIRTUAL 2021).

Documents adjunts PRIMERA FIRA VIRTUAL DEL PROCÉS INDUSTRIAL 2021:
Publicat el 11 de febrer del 2021