colgeocat

Geoteca

Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones

Autor: Dirección General de la Vivienda, la Arquir¡tectura y el Urbanismo
Edita: Ministerio de Fomento
Any d'edició: 2002
Pàgines: 493
Tamany: 21 x 29,5 cm

Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE). Diseny, Càlcul, construcció, Valoració, Control, Manteniment.