colgeocat

Geoteca

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

Edició: Ministeri de Foment, Direcció General de Carreteres. Any d’edició : 2004 Amb un total de 73 articles CD on està recollit el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres … Continua la lectura de Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)Acord amb VODAFONE per implantar el CTE

Durant el mes de desembre s’ha arribat a un acord amb l’empresa de telecomunicacions VODAFONE per tal d’oferir els seus productes i serveis a preus especials i, alhora, facilitar a … Continua la lectura de Acord amb VODAFONE per implantar el CTERayfract

El software Rayfract permet una visió no intrusiva del subsòl, per a enginyeria geotècnica i exploracions. El software treballa d’acord al mètode sísmic tomogràfic. El subsòl es sonoritza i il·lumina … Continua la lectura de RayfractSurfer 8.0

Es tracta de la nova versió del conegut Surfer, que és un programa molt utilitzat en la construcció de Models Digitals del Terreny (MED o MDT) i representacions topogràfiques. Les … Continua la lectura de Surfer 8.0Slope 2009

Aquest programa permet analitzar l’estabilitat dels talusos en sòls amb i sense cohesió a través de mèodes geotècnics més tradicionals com per exemple l’equilibri límit i a través del mèode … Continua la lectura de Slope 2009GeoRock 3D

GeoRock 3D és un programa que ajuda a portar a terme una anàlisi especial de la caiguda de roques per tal d’optimitzar la projecció de les obres de protecció gràcies … Continua la lectura de GeoRock 3DStereonett

Stereonett és un programa de representació estereogràfica molt útil en el càlcul de talussos i geologia estructural que permet realitzar un anàlisi del percentatge de plans (falles, diàclasis…) o línies … Continua la lectura de StereonettCartomap

Cartomap és una potent i intuïtiva aplicació que facilita les tasques de projecte i execució d’obres d’enginyeria civil, urbanisme i mineria. Abasta el cicle complet des de la presa de … Continua la lectura de CartomapDAMBRK

El model DAMBRK desenvolupa un hidrograma del cabal de sortida a través dels aliviadors, sobre la cresta de la presa i a través de la bretxa dinàmica. Les característiques de … Continua la lectura de DAMBRKAdvanced Structural Modelling Software – Move

L’empresa Midland Valley és especialista en desenvolupament de software amb aplicacions geològiques. Durant 25 anys han desenvolupat programes molt potents de modelatge d’estructures com ara el 4DRestore, el 4DFracture o … Continua la lectura de Advanced Structural Modelling Software – Move