colgeocat

Geoteca

Advances in Digital Terrain Analysis

Autor: Zhou, Qiming; Lees, Brian; Tang, Guo-an
Edita: Springer
Any d'edició: 2008
Pàgines: 462
Tamany:

ISBN: 978-3-540-77799-1

Col·lecció: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography

L’anàlisi del terreny ha estat un camp d’estudi molt actiu i habitual d’investigació per part de geògrafs, topògrafs, enginyers i informàtics.
Amb el ràpid creixement de la tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), concretament amb la millora de la resolució dels Models d’Avaluació Digital (DEM), es veu la necessitat de valorar els beneficis ambientals que han ocasionat i que justifiquen les inversions socio-econòmiques.
En aquest llibre s’exposa l’estat actual dels mètodes i les tècniques d’anàlisi del terreny en les àrees de la representació digital dels models morfològics i hidrològics.